Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.75: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau,củ, quả - gốc lân hữu cơ

Mã số: AoV.5.23.75

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Rau, củ, quả Chlorpyrifos*
Chlorpyrifos methyl*
Dichlorvos*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo