Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.58: Độc tố nấm mốc Aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi

Mã số: AoV.5.23.58

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Thức ăn chăn nuôi Aflatoxin B1
Aflatoxin B2
Aflatoxin G1
Aflatoxin G2
Aflatoxin tổng 
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo