Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.56*: Dư lượng chất kích thích tăng trưởng trong thức ăn chăn nuôi

Mã số: AoV.5.23.56*

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Thức ăn chăn nuôi Ractopamine*
Salbutamol*
Clenbuterol*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo