Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.319: Vitamin trong phân bón

Mã số: AoV.5.23.319

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Phân bón Vitamin C (Axit Ascorbic) Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo