Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.291: Vitamin trong phân bón

Mã số: AoV.5.23.291

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Phân bón Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B5
Vitamin B6
Vitamin B9
Vitamin B12
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo