Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.253: Chất lượng thịt

Mã số: AoV.5.23.253

Thời gian: 01/08/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Thịt, sản phẩm động vật Độ ẩm*
Protein*
Chất béo*
Tro thô*
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo