Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.188: Độc tố nấm mốc Aflatoxin trong ngũ cốc (đậu tương)

Mã số: AoV.5.23.188

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 3,000,000 đ

Nền mẫu Chỉ tiêu Loại chương trình
Ngũ cốc Aflatoxin B1*
Aflatoxin B2*
Aflatoxin G1*
Aflatoxin G2*
Aflatoxin tổng (B1+B2+G1+G2) 
Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo