Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.127: Độc tố nấm mốc Ochratoxin A trong ngũ cốc

Mã số: AoV.5.23.127

Thời gian: 01/07/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

  • Ngũ cốc

Chỉ tiêu

  • Ochratoxin A*

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo