Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.116: Chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Mã số: AoV.5.23.116

Thời gian: 01/09/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

  • Thức ăn chăn nuôi

Chỉ tiêu

  • Protein tiêu hóa
  • Nito bazo bay hơi

Loại chương trình

  • Định lượng
     

Đăng ký thử nghiệm thành thạo