Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.102: Kim loại trong đất

Mã số: AoV.5.23.102

Thời gian: 01/06/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

 • Đất

Chỉ tiêu

 • Selen (Se)
 • Crome (Cr)
 • Đồng (Cu)*
 • Sắt (Fe)*
 • Kẽm (Zn)*
 • Magie (Mg)*
 • Canxi (Ca)*
 • Mangan (Mn*
 • Niken (Ni)
 • Coban (Co)
 • Phospho (P)

Loại chương trình

 • Định lượng
   

Đăng ký thử nghiệm thành thạo