Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.101: Kim loại trong nước

Mã số: AoV.5.23.101

Thời gian: 01/10/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

 • Nước

Chỉ tiêu

 • Cr tổng số
 • Cr (VI)
 • Natri (Na)
 • Nhôm (Al)
 • Niken (Ni)
 • Kali (K)
 • Selen (Se)

Loại chương trình

 • Định lượng
   

Đăng ký thử nghiệm thành thạo