Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Quản lý rủi ro PTN (T6)

Khai giảng dự kiến:01/06/2021

Số ngày: 2

Giảng viên chính: Tháng 06

Học phí: 2,000,000 đ

(Từ ngày 02/06/2022 đến ngày 03/06/2022)

Nội dung đào tạo

- Tổng quan vê rủi ro

+ Định nghĩa về rủi ro.

+ Nguyên tắc

- Quy trình quản lý rủi ro

+ Trao đổi thông tin và tham vấn

+ Xác định phạm vi, tiêu chí rủi ro

+ Bối cảnh nội bộ và bên ngoài

+ Đánh giá rủi ro

+ Xử lý rủi ro

+ Theo dõi và xem xét

+ Lập hồ sơ và báo cáo.

- Quản lý rủi ro trong phòng thử nghiệm

+ Rủi ro do các yếu tố bên ngoài phòng thử nghiệm

+ Rủi ro do các yếu tố bên trong phòng thử nghiệm

- Giới thiệu một số công cụ quản lý rủi ro trong phòng thử nghiệm

- Hỏi - đáp và làm bài kiểm tra cuối khóa

Đăng ký chương trình Đào tạo