Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Quản lý rủi ro PTN (T3)

Khai giảng dự kiến:01/03/2021

Số ngày: 02

Giảng viên chính: Tháng 03

Học phí: 2,000,000 đ

Nội dung đào tạo:

- Tổng quan vê rủi ro

 • Định nghĩa về rủi ro.
 • Nguyên tắc      

- Quy trình quản lý rủi ro

 • Trao đổi thông tin và tham vấn.          
 • Xác định phạm vi, tiêu chí rủi ro.
 • Bối cảnh nội bộ và bên ngoài.
 • Đánh giá rủi ro.
 • Xử lý rủi ro.
 • Theo dõi và xem xét.
 • Lập hồ sơ và báo cáo.

- Quản lý rủi ro trong phòng thử nghiệm

 • Rủi ro do các yếu tố bên ngoài phòng thử nghiệm.
 • Rủi ro do các yếu tố bên trong phòng thử nghiệm.

- Giới thiệu  một số công cụ quản lý rủi ro trong phòng thử nghiệm.

- Hỏi - đáp và làm bài kiểm tra cuối khóa.

Chi phí đào tạo:

- Lớp trực tiếp: 2.500.000 VNĐ

- Lớp trực tuyến (Online): 1.200.000 VNĐ

Đăng ký chương trình Đào tạo