Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất (T11)

Khai giảng dự kiến:01/11/2023

Số ngày: 03

Ghi chú: Tháng 11

Học phí: 1,500,000 đ

Nội dung đào tạo

- Lấy mẫu không khí

 • Xác định các thông số quan trắc từ nguồn gốc phát sinh.
 • Quan trắc môi trường không khí xung quanh và khí thải công nghiệp: xây dựng chương trình quan trắc, kế hoạch thực hiện.
 • Giới thiệu các tiêu chuẩn quy định chất lượng môi trường khí hiện hành.
 • Hướng dẫn đo đạc/lấy mẫu không khí xung quanh.
 • Hướng dẫn đo đạc/lấy mẫu khí thải tại nguồn.
 • Kỹ thuật bảo quản và lưu giữ mẫu đưa về PTN phân tích.

- Lấy mẫu nước

 • Xác định các thông số quan trắc từ nguồn gốc phát sinh.
 • Thiết kế chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu nước.
 • Kỹ thuật bảo quản và lưu giữ mẫu nước.
 • Hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và lưu giữ mẫu nước.
 • Hướng dẫn lấy mẫu nước thải.
 • Hướng dẫn lấy mẫu nước mặt lục địa, nước ngầm.

- Lấy mẫu đất

 •  Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu đất.
 • Kỹ thuật lấy mẫu đất.
 • Bảo quản mẫu đất cho phân tích các thông số tương ứng.

- Tổng kết - Hỏi đáp.

- Kiểm tra cuối khóa.

Chi phí đào tạo

Lớp trực tiếp: 3.000.000 VNĐ

Lớp trực tuyến (Online): 1.500.000 VNĐ

Bao gồm:

 • Phí đào tạo lý thuyết và thực hành (demo);
 • Tài liệu học và tham khảo.

Hình thức đào tạo

1. Đối với các khóa học Trực tiếp tại VinaLAB

 • Các đơn vị tham gia vui lòng gửi Đơn đăng ký (theo form đính kèm) trước tối thiểu 15 ngày so với lịch dự kiến.
 • VinaLAB sẽ thông báo chi tiết nội dung khóa đào tạo, thời gian, địa điểm tổ chức 01 tuần trước ngày đào tạo.

2. Đối với các khóa học Trực tuyến (Online)

 • Đối với khóa học trực tuyến, học viên cần trang bị máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động có kết nối internet để sẵn sàng kết nối các ứng dụng truyền tải trực tuyến.
 • Học viên cung cấp số điện thoại Zalo trong form đăng ký gửi VinaLAB.
 • Thời lượng học trực tuyến bao gồm thời gian Giảng viên giảng qua Zoom (tối đa 02 ngày) và thời gian học viên làm bài tập về nhà, các bài thi và bài kiểm tra nộp Online.
 • Các học viên tham dự đầy đủ khóa học và kết quả kiểm tra sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đạo tạo tương ứng.

3. Ghi chú chung

 • Ngoài các khóa đào tạo trên, VinaLAB nhận đào tạo riêng theo nhu cầu của từng đơn vị.
 • Liên hệ số điện thoại: 024 6683 9670 | Email: info@vinalab.org.vn

Đăng ký chương trình Đào tạo