Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN

Khai giảng dự kiến:01/05/2021

Số ngày: 04

Giảng viên chính: Tháng 05

Học phí: 3,500,000 đ

KHÓA I: SỬ DỤNG, KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN NỘI BỘ CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG PTN

(Từ ngày 04/05/2022 đến ngày 06/05/2022)

Nội dung đào tạo

- Phương tiện đo lường khối lượng (Lý thuyết) -  Theo Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 16:2021, ĐLVN 15:2009.

  • Giới thiệu về đo lường khối lượng.
  • Cấp chính xác của cân và quả cân.    
  • Lắp đặt, kiểm tra độ chính xác, sử dụng và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật

- Phương tiện đo lường thể tích (Lý thuyết)

  • Giới thiệu về đo lường thể tích.           
  • Các loại phương tiện đo thể tích và cấp chính xác.
  • Sử dụng và hiệu chuẩn các dụng cụ đo thể tích trong phòng thí nghiệm theo ĐLVN 68:2001 và TCVN 1044: 2011, TCVN 10505:2015.

- Phương tiện đo lường nhiệt (Lý thuyết)

  • Giới thiệu về đo lường nhiệt độ.
  • Các dụng cụ đo nhiệt: nhiệt kế thủy tinh thủy ngân, nhiệt kế lưỡng kim, nhiệt kế áp suất, nhiệt kế điện trở, cặp nhiệt điện và các thiết bị nhiệt: tủ sấy, tủ ấm, lò nung.
  • Sử dụng và hiệu chuẩn các thiết bị nhiệt, dụng cụ đo nhiệt độ trong PTN theo ĐLVN 137:2004 và ĐLVN 138:2004.

- Ước lượng độ không đảm bảo đo các phép hiệu chuẩn trên.

- Thực hành : xem các video demo hiệu chuẩn cân, tủ nhiệt, thể tích, máy đo pH.

Đăng ký chương trình Đào tạo