Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Khóa đào tạo Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Khai giảng dự kiến:01/08/2023

Số ngày: 03

Ghi chú: Tháng 08

Học phí: 1,500,000 đ

Mục tiêu khóa học:

- Xây dựng tài liệu theo yêu cầu từng điều khoản của ISO 14001:2015

- Quản lý và điều hành 01 chương trình đánh giá nội bộ

 • Lập kế hoạch đánh giá nội bộ
 • Lập checklist đánh giá nội bộ
 • Thực hiện báo cáo kết quả đánh giá nội bộ
 • Kiểm soát các hành động khắc phục và cải tiến sau đánh giá nội bộ

 Nội dung đào tạo

- Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 14001:2015

 • Các yêu cầu liên quan đến từng bộ phận tham gia vào Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
 • Các tài liệu bắt buộc phải xây dựng ở các bộ phận
 • Cách thức xây dựng, sửa đổi và cập nhật các tài liệu theo từng yêu cầu của tiêu chuẩn

- Thực hành các nội dung:

 • Thiết lập bối cảnh của tổ chức
 • Thiết lập bảng xác định nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan
 • Nhận diện và xác định các rủi ro và cơ hội
 • Xác định khía cạnh an toàn có ý nghĩa và hoạch định kiểm soát
 • Xác định các yêu cầu pháp lý và đánh giá sự tuân thủ

- Giới thiệu về đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

 • Thuật ngữ đánh giá nội bộ
 • Các phương pháp đánh giá nội bộ
 • Cách thức chọn mẫu và thu thập bằng chứng trong quá trình đánh giá nội bộ
 •  Lập chương trình đánh giá nội bộ
 •  Lập checklist đánh giá nội bộ
 •  Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ và thẩm tra hành động khắc phục

- Hỏi - đáp và làm bài kiểm tra cuối khóa.

Chi phí đào tạo

Lớp trực tiếp: 3.000.000 VNĐ

Lớp trực tuyến (Online): 1.500.000 VNĐ

Bao gồm:

 • Phí đào tạo lý thuyết và thực hành (demo);
 • Tài liệu học và tham khảo.

Hình thức đào tạo

1. Đối với các khóa học Trực tiếp tại VinaLAB

 • Các đơn vị tham gia vui lòng gửi Đơn đăng ký (theo form đính kèm) trước tối thiểu 15 ngày so với lịch dự kiến.
 • VinaLAB sẽ thông báo chi tiết nội dung khóa đào tạo, thời gian, địa điểm tổ chức 01 tuần trước ngày đào tạo.

2. Đối với các khóa học Trực tuyến (Online)

 • Đối với khóa học trực tuyến, học viên cần trang bị máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động có kết nối internet để sẵn sàng kết nối các ứng dụng truyền tải trực tuyến.
 • Học viên cung cấp số điện thoại Zalo trong form đăng ký gửi VinaLAB.
 • Thời lượng học trực tuyến bao gồm thời gian Giảng viên giảng qua Zoom (tối đa 02 ngày) và thời gian học viên làm bài tập về nhà, các bài thi và bài kiểm tra nộp Online.
 • Các học viên tham dự đầy đủ khóa học và kết quả kiểm tra sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đạo tạo tương ứng.

3. Ghi chú chung

 • Ngoài các khóa đào tạo trên, VinaLAB nhận đào tạo riêng theo nhu cầu của từng đơn vị.
 • Liên hệ số điện thoại: 024 6683 9670 | Email: info@vinalab.org.vn

Đăng ký chương trình Đào tạo