Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm (T3)

Khai giảng dự kiến:01/03/2023

Số ngày: 02

Ghi chú: Tháng 03

Học phí: 1,200,000 đ

Nội dung đào tạo

- Mục tiêu: Sau khi học xong khóa đào tạo này, học viên có khả năng:

 • Hiểu và áp dụng yêu cầu đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
 • Xây dựng các biểu đồ kiểm soát kết quả thừ nghiệm
 • Nhận biết và đánh giá xu hướng các control chart
 • Hiểu về ý nghĩa của dạng mẫu kiểm soát phòng thử nghiệm

- Giới thiệu về các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 đối với yêu cầu đảm bảo giá trị sử dụng của KQTN (7.7)

- Giới thiệu các công cụ đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm

- Xây dựng control chart

 • Giới thiệu control chart
 • Biểu đồ kiểm soát X-chart
 • Bài tập: Thực hiện xây dựng control chart

- Giới thiệu các dạng mẫu kiểm soát thường sử dụng

- Cách đánh giá kết quả phân tích dựa vào control chart

- Tổng kết cuối khóa và làm bài kiểm tra.

Chi phí đào tạo

Lớp trực tiếp: 2.500.000 VNĐ

Lớp trực tuyến (Online): 1.200.000 VNĐ

Bao gồm:

 • Phí đào tạo lý thuyết và thực hành (demo);
 • Tài liệu học và tham khảo.

Hình thức đào tạo

1. Đối với các khóa học Trực tiếp tại VinaLAB

 • Các đơn vị tham gia vui lòng gửi Đơn đăng ký (theo form đính kèm) trước tối thiểu 15 ngày so với lịch dự kiến.
 • VinaLAB sẽ thông báo chi tiết nội dung khóa đào tạo, thời gian, địa điểm tổ chức 01 tuần trước ngày đào tạo.

2. Đối với các khóa học Trực tuyến (Online)

 • Đối với khóa học trực tuyến, học viên cần trang bị máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động có kết nối internet để sẵn sàng kết nối các ứng dụng truyền tải trực tuyến.
 • Học viên cung cấp số điện thoại Zalo trong form đăng ký gửi VinaLAB.
 • Thời lượng học trực tuyến bao gồm thời gian Giảng viên giảng qua Zoom (tối đa 02 ngày) và thời gian học viên làm bài tập về nhà, các bài thi và bài kiểm tra nộp Online.
 • Các học viên tham dự đầy đủ khóa học và kết quả kiểm tra sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đạo tạo tương ứng.

3. Ghi chú chung

 • Ngoài các khóa đào tạo trên, VinaLAB nhận đào tạo riêng theo nhu cầu của từng đơn vị.
 • Liên hệ số điện thoại: 024 6683 9670 | Email: info@vinalab.org.vn

Đăng ký chương trình Đào tạo