Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN (T4)

Khai giảng dự kiến:01/04/2021

Số ngày: 03

Giảng viên chính: Tháng 04

Học phí: 3,000,000 đ

Đăng ký chương trình Đào tạo