Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật (T6)

Khai giảng dự kiến:01/06/2021

Số ngày: 2

Giảng viên chính: Tháng 06

Học phí: 2,000,000 đ

(Từ ngày 23/06/2022 đến ngày 24/06/2022)

Nội dung đào tạo:

- Giới thiệu một số thuật ngữ chuyên ngành dùng trong an toàn sinh học

- Trình bày các nguyên tắc chung của PTN, PXN an toàn sinh học

+ Phân loại vi sinh vật gây bệnh theo nhóm nguy cơ

+ Đánh giá nguy cơ vi sinh vật

+ Cấp độ an toàn sinh học của PTN, PXN

- Cấp độ an toàn sinh học của PTN, PXN

+ Cơ sở vật chất

+ Trang thiết bị

+ Nhân sự

+ Quy định về thực hành

+ Phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố an toàn sinh học

- Trình bày các yêu cầu về thực hành trong PTN, PXN

+ Tiêu chuẩn thực hành đối với PTN, PXN an toàn sinh học cấp I, II

+ Xử lý chất thải

+ Vận chuyển vật liệu nhiễm trùng

+ An toàn sinh học lửa, điện, bức xạ và trang thiết bị

+ Xử lý sự cố an toàn sinh học

- Giới thiệu một số văn bản hiện hành có liên quan đến an toàn sinh học của Việt Nam

- Hỏi- đáp và làm bài kiểm tra cuối khóa.

Đăng ký chương trình Đào tạo