Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

7 công cụ thống kê - phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng

Khai giảng dự kiến:01/05/2021

Số ngày: 02

Giảng viên chính: Tháng 05

Học phí: 2,000,000 đ

KHÓA III :  7 CÔNG CỤ THỐNG KÊ – PHÂN TÍCH SỬ DỤNG TRONG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

(Từ ngày 12/05/2022 đến ngày 13/05/2022)

Nội dung đào tạo:

- Tổng quan khóa học: Xác định được các quy luật từ phân tích dữ liệu thống kê; Đề xuất các giải pháp nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm/ dịch vụ.

- Mục tiêu khóa học: Áp dụng hiệu quả các công cụ thống kê để kiểm soát các quá trình/ sản phẩm của đơn vị nhằm:

 • Nhận biết được năng lực quá trình của đơn vị đang thực hiện
 • So sánh với các yêu cầu chất lượng của Công ty và khách hàng, nhà cung cấp

- Hướng dẫn thực hành Các công cụ kiểm soát chất lượng:

 • Phiếu kiểm tra
 • Các loại đồ thị
 • Biểu đồ Pareto Quy luật 80/20
 • Sơ đồ nhân quả
 • Biểu đồ phân bố
 • Biểu đồ phân tán
 • Biểu đồ kiểm soát X-R
 • Phương pháp xây dựng biểu đồ
 • Phương pháp phân tích lỗi bằng FISHBONE (Biểu đồ xương cá)
 • Phương pháp đặt 5 câu hỏi tại sao?
 • Một số phương pháp truy tìm nguyên nhân
 • Áp dụng được các công cụ Brainstorming/Case study
 • Giải quyết tình huống thực tế, bài tập nhóm
 • Thực tập, phân tích và vẽ biểu đồ bằng Excel, Minitab

- Phương pháp Phân tích biểu đồ kiểm soát/ đánh giá năng lực năng lực quá trình và cải tiến chất lượng

 • Phân bố thông thường
 • Mục đích ý nghĩa định luật phân bố chuẩn
 • Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn Trị số Z, Cp, Cpk, Tính chỉ số năng lực quá trình (Cp, CpK) và xác định giới hạn kiểm soát năng lực quá trình
 • Mục đích ý nghĩa biểu đồ Histogram và Scatter
 • Cách xây dựng biểu đồ Histogram và Scatter
 • Cách xây dựng phân tích biểu đồ: XbarR, p, nP, c và u chart
 • Chia sẻ kinh nghiệm của chuyên gia về QA/QC
 • Thực tập, phân tích và vẽ biểu đồ bằng Excel, Minitab
 • Tổng kết khóa học và giải đáp thắc mắc
 • Làm bài tập kiểm tra kết thúc khóa học và cấp chứng chỉ.

Đăng ký chương trình Đào tạo