Số điện thoại: 0989097828

Kiến thức hữu ích

10 yêu cầu cơ bản đối với Tiêu chuẩn An toàn thực phẩm BRC

13/03/2015

BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC) thiết lập vào năm 1998, thích hợp cho việc kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này được chấp nhận bởi hơn 8.000 doanh nghiệp thực phẩm tại hơn 80 quốc gia. Tuy nhiên, để nắm bắt và áp dụng theo bộ tài liệu dài 82 trang của hệ thống quản lý BRC, với nhiều người mới, đó là một khó khăn không nhỏ. Họ có thể bị rối trong rất nhiều các yêu cầu. Các yêu cầu tiêu chuẩn chứng nhận Tiêu chuẩn toàn cầu BRC về An toàn thực phẩm được mô tả chi tiết trong 7 phần của tiêu chuẩn. Một số yêu cầu có thể không thích hợp cho tất cả các doanh nhiệp nhưng theo quy định của tiêu chuẩn này, có 10 yêu cầu cơ bản mà các doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng, nếu muốn được chứng nhận.

Lợi ích kinh tế của việc tự động hóa phòng thí nghiệm

04/03/2015

Tiến sỹ Sukhanya Jayachandra- Chuyên gia nghiên cứu cao cấp, chủ tịch Cellular Resource Group, lãnh đạo Discovery Profiling Compound Management tại Bristol-Myers Squibb (BMS), nói chuyện với Biên tập viên, Tiến sỹ Tanuja Koppal về cơ sở chủ yếu nuôi cấy tế bào và những tác động bởi việc áp dụng các công nghệ tự động. Bà đưa ra những lời khuyên về lý do tại sao nên đi vào tự động hóa phòng thí nghiệm, áp dụng ở đâu? Như thế nào? Những phòng thí nghiệm nào nên áp dụng và những họ được và mất gì khi áp dụng?

Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất

04/03/2015

Các loại hóa chất được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội vì vậy cần có thông tin cho người sử dụng về những rủi ro và mức độ an toàn. "Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất" là phương thức tiếp cận thống nhất, mạch lạc, dễ hiểu.