Số điện thoại: 0989097828

Hội viên VinaLAB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC HUY

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC HUY

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website: https://www.quochuy.com/

CÔNG TY CP PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA

CÔNG TY CP PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website: http://lab.phucgia.com.vn/

HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM

HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website: http://csv.net.vn/

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRIỂN LÃM VÀ SỰ KIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRIỂN LÃM VÀ SỰ KIỆN VIỆT NAM

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website: https://vnees.com/

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website: http://issq.org.vn/

VIỆN CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

VIỆN CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên:

Lĩnh vực:

Website: http://www.vaci.vn/en

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 1

Ngày gia nhập: 15/03/2021

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Thử nghiệm Hoá, SInh

Website: www.nafiqad.gov.vn

VIETCHEM

VIETCHEM

Ngày gia nhập: 16/01/2021

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Kinh doanh hoá chất công nghiệp

Website: https://vietchem.com.vn/

LABVIETCHEM

LABVIETCHEM

Ngày gia nhập: 16/01/2021

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Thiết bi thí nghiêm và hóa chát tinh khiết

Website: https://labvietchem.com.vn/

Công ty CP Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Công ty CP Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Ngày gia nhập: 26/12/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://phucgia.com.vn/

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC HUY

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC HUY

Ngày gia nhập: 26/12/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.quochuy.com/

Công ty TNHH thiết bị KHKT Trung Hải

Công ty TNHH thiết bị KHKT Trung Hải

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.th-science.com.vn/

Phí Hồng Hiệp

Phí Hồng Hiệp

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Trung tâm Môi trường và khoáng sản - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư CM

Trung tâm Môi trường và khoáng sản - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư CM

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.moitruongkhoangsan.com/

Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol

Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vietnamcontrol.com/

Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://nifc.gov.vn/index.php/vi/

1234