Số điện thoại: 0989097828

Hội viên VinaLAB

Công ty TNHH Đảm bảo chất lượng Việt Nam (AOV)

Công ty TNHH Đảm bảo chất lượng Việt Nam (AOV)

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Hội viên hỗ trợ

Website: https://www.aov.vn/

Chi cục Kiểm định Hải quan 4

Chi cục Kiểm định Hải quan 4

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Viện tế bào gốc Đại Học khoa học Tự nhiên TP HCM

Viện tế bào gốc Đại Học khoa học Tự nhiên TP HCM

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.vinastemcelllab.com/vi/

Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú

Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.facebook.com/TranPhu.com.vn/

Công ty cổ phần thiết bị SISC Việt Nam

Công ty cổ phần thiết bị SISC Việt Nam

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.sisc.com.vn/

Trung tâm Ứng dụng Tiến độ KHCN Sóc Trăng

Trung tâm Ứng dụng Tiến độ KHCN Sóc Trăng

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://sta.soctrang.gov.vn/

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.edchcm.com/

Ngô Văn Bắc

Ngô Văn Bắc

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ

Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.hoanvustc.com.vn/index.php

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi Trường

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi Trường

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://etmcenter.com.vn/

Công ty Cổ phần Đô Việt

Công ty Cổ phần Đô Việt

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://dovi.vn/

Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn

Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://dibanco.com/

Công ty CP triển lãm và tổ chức sự kiện Quốc Tế

Công ty CP triển lãm và tổ chức sự kiện Quốc Tế

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Hội viên hỗ trợ

Website: http://www.tonghoixaydungvn.vn

Công ty CP nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Công ty CP nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/

Công ty Cổ phần KHCN Phân Tích môi trường Biển Đức

Công ty Cổ phần KHCN Phân Tích môi trường Biển Đức

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Trung tâm kỹ thuật Đo lường chất lượng

Trung tâm kỹ thuật Đo lường chất lượng

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

1234