Số điện thoại: 0989097828

Hội viên VinaLAB

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi Trường

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi Trường

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://etmcenter.com.vn/

Công ty Cổ phần Đô Việt

Công ty Cổ phần Đô Việt

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://dovi.vn/

Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn

Công ty Cổ phần tập đoàn Điện Bàn

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://dibanco.com/

Công ty CP triển lãm và tổ chức sự kiện Quốc Tế

Công ty CP triển lãm và tổ chức sự kiện Quốc Tế

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Hội viên hỗ trợ

Website: http://www.tonghoixaydungvn.vn

Công ty CP nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Công ty CP nước giải khát Sanest Khánh Hòa

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.sanestkhanhhoa.com.vn/

Công ty Cổ phần KHCN Phân Tích môi trường Biển Đức

Công ty Cổ phần KHCN Phân Tích môi trường Biển Đức

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Trung tâm kỹ thuật Đo lường chất lượng

Trung tâm kỹ thuật Đo lường chất lượng

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH MTV

Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH MTV

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Trung tâm thí nghiệm dệt may - Viện Dệt May

Trung tâm thí nghiệm dệt may - Viện Dệt May

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Công ty XNK Y tế DOMESCO

Công ty XNK Y tế DOMESCO

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật, Cơ quan Thú y vùng 6

Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật, Cơ quan Thú y vùng 6

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương - Bộ Y tế

Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương - Bộ Y tế

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Trung tâm Dịch vụ và phân tích, Sở KHCNMT, TP HCM

Trung tâm Dịch vụ và phân tích, Sở KHCNMT, TP HCM

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.case.vn/vi-VN/1/details.case

Nguyễn Hữu Dũng

Nguyễn Hữu Dũng

Ngày gia nhập: 02/07/2019

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 12

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.spchcmc.vn/VN/Default.aspx

1234