Số điện thoại: 0989097828

Tài liệu dành cho hội viên

Tên tài liệu

Tải về

Những qui định về sử dụng phụ gia thực phẩm của Codex, Liên minh Châu Âu, FDA – Hoa Kỳ và Việt Nam.
Sử dụng đúng qui cách kết hợp với một hệ thống quản lý tốt phụ gia thực phẩm -- một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn thực phẩm
Phân tích kiểm nghiệm phụ gia thực phẩm và các chất liên quan tại Công ty Dịch vụ Khoa học Công nghệ Sắc Ký Hải Đăng
Quản lý nhà nước về bao bì đóng gói cho thực phẩm, thức uống, dược phẩm
Bao bì nhựa cho thực phẩm, thức uống và an toàn cho người tiêu dùng
Phân tích một số chất thôi nhiễm từ bao bì vào thực phẩm - Các chất hữu cơ
Phân tích một số chất thôi nhiễm từ bao bì vào thực phẩm - Các chất vô cơ
Tài liệu hội thảo Lab & Test 2013
Báo cáo chào mừng 30 năm Vinatest hoạt động và phát triển
Tài liệu Hội thảo LabVietNam 2012