Số điện thoại: 024 6683 9670

Hội các phòng thử nghiệm Việt Nam - VINALAB

Địa chỉ: 63-71 phố Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 6683 9670 / 0989097828

Fax: 024 3634 3449

Email: info@vinalab.org.vn