Số điện thoại: 024 6683 9670
Banner qq 1

Xác thực hà thủ ô đỏ dựa vào đa hình chiều dài sản phẩm PCR vùng INTRON của gen lạp thể atpF

12/09/2020

Đa hình chiều dài sản phẩm PCR của đoạn intron trên gen atpF là chỉ thị để phân biệt 5 mẫu là củ hà thủ ô đỏ và 3 mẫu là củ nâu trong tổng số 8 mẫu xác thực.

Hướng dẫn thực hành phòng thử nghiệm bền vững cho nhà quản lý

08/06/2017

Các nhà khoa học thường bỏ qua một vài cách trực quan nhưng ít hiển nhiên hơn để giảm năng lượng sử dụng trong phòng thử nghiệm.

Thách thức đối với Phòng thử nghiệm dùng chung thiết bị

09/09/2016

Tiến sĩ Emily Seo là Giám đốc Cơ sở Thiết bị dùng chung (Shared Instrument Facility) thuộc Khoa Hóa học, Đại học British Columbia (UBC). Tiến sĩ Seo nhận bằng tiến sĩ ngành Hóa học hữu cơ ở UBC và sau đó nhận học bổng giao lưu ngắn hạn bậc sau tiến sĩ tại Đại học Edinburgh. Bà cũng làm việc với tư cách Phó Tổng biên tập cho Wiley-VCH tại Đức trước khi trở thành Giám đốc Cơ sở Thiết bị dùng chung.

Hiệu chuẩn kiểm tra nội bộ các thiết bị dụng cụ đo điện và độ dài

28/07/2020

Khai giảng dự kiến:28/07/2020

Số ngày:04

Giảng viên chính:ThS. Nguyễn Đăng Huy

Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

13/07/2020

Khai giảng dự kiến:13/07/2020

Số ngày:04

Giảng viên chính:TS. Vũ Hồng Sơn