Sự nguy hiểm của vi khuẩn Clostridium botulinum
Quản lý phòng thử nghiệm - Đạt được sự hợp tác, đồng thuận
Sự nhiễm bẩn từ phòng thử nghiệm vào mẫu thử
AOAC Quốc tế Hướng dẫn Phòng thử nghiệm thực hiện thử nghiệm Vi Sinh và Hóa học trên Thực phẩm và Dược phẩm - Kỳ 2
HACCP và quản lý chất lượng thủy sản

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 

Điện thoại: 04 6683 9670 - Fax: 04 3634 3449

Email: info@vinalab.org.vn

Website: www.vinalab.org.vn

Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Testing Laboratories, viết tắt là VINALAB, là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Hội thành lập theo quyết định số 25/2003/QĐ-BNV vào ngày 10/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đại hội thành lập được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17/7/2003...

Bản quyền 2014 thuộc về VINALAB. Bảo lưu mọi quyền lợi.
|
|
|
RSS