Số điện thoại: 0989097828

Hội viên tập thể

Công ty CP Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Công ty CP Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Ngày gia nhập: 26/12/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://phucgia.com.vn/

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC HUY

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUỐC HUY

Ngày gia nhập: 26/12/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.quochuy.com/

Công ty TNHH thiết bị KHKT Trung Hải

Công ty TNHH thiết bị KHKT Trung Hải

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.th-science.com.vn/

Phí Hồng Hiệp

Phí Hồng Hiệp

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Trung tâm Môi trường và khoáng sản - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư CM

Trung tâm Môi trường và khoáng sản - Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư CM

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.moitruongkhoangsan.com/

Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol

Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vietnamcontrol.com/

Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://nifc.gov.vn/index.php/vi/

Trung tâm chứng nhận Phù hợp Quacert

Trung tâm chứng nhận Phù hợp Quacert

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://quacert.gov.vn/

Công ty TNHH thiết bị khoa học Nghi Phú

Công ty TNHH thiết bị khoa học Nghi Phú

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Viện Công nghiệp Thực phẩm

Viện Công nghiệp Thực phẩm

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://firi.vn/trang-chu/

Công ty TNHH Khoa học TSL

Công ty TNHH Khoa học TSL

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://tsl-net.com.vn/

Viện công nhận chất lượng Việt Nam

Viện công nhận chất lượng Việt Nam

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vaci.vn/

Trần Đăng Tuấn

Trần Đăng Tuấn

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Lê Anh Đức

Lê Anh Đức

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường

Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Lê Phú Đồng

Lê Phú Đồng

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://tnmt.haiduong.gov.vn/index.php?nre_hd=Intro&in=view&id=5

1234