Số điện thoại: 0989097828

Hội viên tập thể

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH MTV

Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH MTV

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Trung tâm thí nghiệm dệt may - Viện Dệt May

Trung tâm thí nghiệm dệt may - Viện Dệt May

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Công ty XNK Y tế DOMESCO

Công ty XNK Y tế DOMESCO

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật, Cơ quan Thú y vùng 6

Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật, Cơ quan Thú y vùng 6

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương - Bộ Y tế

Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương - Bộ Y tế

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Trung tâm Dịch vụ và phân tích, Sở KHCNMT, TP HCM

Trung tâm Dịch vụ và phân tích, Sở KHCNMT, TP HCM

Ngày gia nhập: 22/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.case.vn/vi-VN/1/details.case

Nguyễn Hữu Dũng

Nguyễn Hữu Dũng

Ngày gia nhập: 02/07/2019

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 12

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.spchcmc.vn/VN/Default.aspx

Phòng thí nghiệm COFIDEC, Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải

Phòng thí nghiệm COFIDEC, Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 13

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.cofidec.com.vn/vn/gioi-thieu/gioi-thieu-ve-cofidec/

Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Mỹ Thành

Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Mỹ Thành

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 15

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.mythanh.com/

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 16

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://tainguyenvamoitruong.com.vn/

SAIGONPETRO

SAIGONPETRO

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 17

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.saigonpetro.com.vn/

Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1

Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 18

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

1234