Số điện thoại: 0989097828

Hội viên tập thể

Trung tâm chứng nhận Phù hợp Quacert

Trung tâm chứng nhận Phù hợp Quacert

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://quacert.gov.vn/

Công ty TNHH thiết bị khoa học Nghi Phú

Công ty TNHH thiết bị khoa học Nghi Phú

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Viện Công nghiệp Thực phẩm

Viện Công nghiệp Thực phẩm

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://firi.vn/trang-chu/

Công ty TNHH Khoa học TSL

Công ty TNHH Khoa học TSL

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://tsl-net.com.vn/

Viện công nhận chất lượng Việt Nam

Viện công nhận chất lượng Việt Nam

Ngày gia nhập: 24/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.vaci.vn/

Trần Đăng Tuấn

Trần Đăng Tuấn

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website:

Lê Anh Đức

Lê Anh Đức

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường

Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Lê Phú Đồng

Lê Phú Đồng

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://tnmt.haiduong.gov.vn/index.php?nre_hd=Intro&in=view&id=5

Viện kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Viện kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.idqc-hcm.gov.vn/gioi-thieu.html

Bùi Thị Ly

Bùi Thị Ly

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://raho2.gov.vn/Default.aspx?cat=270&news=114

Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm Việt Tín

Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm Việt Tín

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://kiemnghiemviettin.com/tin-tuc/sai-gon.html

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y, Trung ương I - Cục Thú Y

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y, Trung ương I - Cục Thú Y

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Viện An toàn thực phẩm - Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert

Viện An toàn thực phẩm - Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.fsi.org.vn/

1234