Số điện thoại: 0989097828

Tin tức Vinalab

Thiết kế môi trường cho các công trình xanh, những nỗ lực vì mục tiêu phát triển bền vững

14/10/2021

Công trình xanh là những công trình mà trong thiết kế, xây dựng hoặc vận hành có thể giảm thiểu các tác động xấu và tạo ra những tác động tích cực đối với khí hậu, môi trường và sức khỏe của con người.

Tiêu chuẩn hóa nền kinh tế tuần hoàn, những nỗ lực góp phần vì mục tiêu phát triển bền vững

14/10/2021

Ô nhiễm môi trường và Biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến hết sức phức tạp trên quy mô toàn cầu, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp bách đặt ra trong bối cảnh hiện nay.

Tiêu chuẩn về mua sắm bền vững đóng góp vào các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc

14/10/2021

Mua sắm bền vững là một khía cạnh trách nhiệm xã hội liên quan đến phát triển bền vững. Thực tế mọi tổ chức đều có những tác động đến môi trường, xã hội và kinh tế.

Tiêu chuẩn và nguồn lực tương thích trong thời đại 4.0

13/10/2021

Chúng ta hợp tác cùng nhau để đẩy nhanh Chương trình nghị sự 2030, với các tiêu chuẩn phục vụ các Mục tiêu Phát triển Bền vững và Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn - đó là định hướng hoạt động nhằm Kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14-10.

Tạo lập hạ tầng tiêu chuẩn tiên tiến, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

13/10/2021

Mỗi năm, người đứng đầu của ba tổ chức đều thống nhất đưa ra một chủ đề chung cho ngày Tiêu chuẩn Thế giới. Chủ đề của năm 2021 là Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn (Standards for SDGs – Our shared vision for a better world) nhằm nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn là công cụ; là cách thức giúp các Chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan góp phần đạt các mục tiêu phát triển của Liên hiệp quốc.

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2021

24/09/2021

Tiêu chuẩn phục vụ cho Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG)
Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn

Nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng cánh cửa vào các thị trường lớn

08/07/2021

Cùng với nỗ lực của Việt Nam trong việc tiêm phòng vaccine, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ giúp mở rộng cánh cửa xuất khẩu vào các thị trường lớn trên thế giới.

Đổi mới nội dung, đưa thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng tới công chúng

28/06/2021

Chia sẻ về giải pháp phát triển báo chí trong bối cảnh mới, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh cho rằng, báo chí cần tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, ứng dụng công nghệ để truyền tải có hiệu quả các thông tin mang tính thời sự, nhất là thông tin về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

28/06/2021

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.