Số điện thoại: 0989097828

Hội viên VinaLAB

Viện kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Viện kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://www.idqc-hcm.gov.vn/gioi-thieu.html

Bùi Thị Ly

Bùi Thị Ly

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: http://raho2.gov.vn/Default.aspx?cat=270&news=114

Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm Việt Tín

Công ty TNHH Phân tích kiểm nghiệm Việt Tín

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://kiemnghiemviettin.com/tin-tuc/sai-gon.html

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y, Trung ương I - Cục Thú Y

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y, Trung ương I - Cục Thú Y

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Viện An toàn thực phẩm - Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert

Viện An toàn thực phẩm - Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.fsi.org.vn/

Công ty TNHH Đảm bảo chất lượng Việt Nam (AOV)

Công ty TNHH Đảm bảo chất lượng Việt Nam (AOV)

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Hội viên hỗ trợ

Website: https://www.aov.vn/

Chi cục Kiểm định Hải quan 4

Chi cục Kiểm định Hải quan 4

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Viện tế bào gốc Đại Học khoa học Tự nhiên TP HCM

Viện tế bào gốc Đại Học khoa học Tự nhiên TP HCM

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.vinastemcelllab.com/vi/

Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú

Công ty Cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://www.facebook.com/TranPhu.com.vn/

Công ty cổ phần thiết bị SISC Việt Nam

Công ty cổ phần thiết bị SISC Việt Nam

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.sisc.com.vn/

Trung tâm Ứng dụng Tiến độ KHCN Sóc Trăng

Trung tâm Ứng dụng Tiến độ KHCN Sóc Trăng

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website: https://sta.soctrang.gov.vn/

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.edchcm.com/

Ngô Văn Bắc

Ngô Văn Bắc

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ

Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ

Ngày gia nhập: 23/04/2020

Mã hội viên:

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.hoanvustc.com.vn/index.php

1234