Số điện thoại: 0989097828

Hội viên VinaLAB

Phòng thí nghiệm COFIDEC, Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải

Phòng thí nghiệm COFIDEC, Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 13

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.cofidec.com.vn/vn/gioi-thieu/gioi-thieu-ve-cofidec/

Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Mỹ Thành

Công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Mỹ Thành

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 15

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: https://www.mythanh.com/

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 16

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://tainguyenvamoitruong.com.vn/

SAIGONPETRO

SAIGONPETRO

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 17

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm dịch vụ

Website: http://www.saigonpetro.com.vn/

Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1

Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1

Ngày gia nhập: 11/06/2019

Mã hội viên: VinaLAB 18

Lĩnh vực: Phòng thí nghiệm nghiên cứu

Website:

1234