Số điện thoại: 0989097828

Kiến thức hữu ích

Những thay đổi trong kỹ thuật PCR

07/03/2016

Stephen Bustin, Tiến sĩ, Giáo sư Y học Phân tử tại Đại học Anglia Ruskin ở Anh và là chuyên gia nổi tiếng thế giới về Phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR - polymerase chain reaction), thảo luận về vấn đề thiếu minh bạch và tin cậy trong dữ liệu PCR hiện nay. Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan trong việc tiếp tục sử dụng công nghệ này với sự phát triển đa dạng các thiết bị cầm tay, các thiết bị hiện trường và ứng dụng chẩn đoán, sự ra đời của PCR kỹ thuật số.

Các xét nghiệm chẩn đoán mới: Phục vụ chăm sóc sức khỏe

27/02/2016

Những thử nghiệm lâm sàng chăm sóc sức khỏe mới được phát triển đang trở nên ngày càng nhanh hơn, hiệu quả hơn và mang đến những bước tiến lớn.

Kết nối các mảng trong phòng thử nghiệm

26/12/2015

Trong một phòng thử nghiệm “hoàn hảo”, tất cả mọi nhân viên, quy trình, tài liệu và hệ thống được kết nối cùng với việc liên tục Nghiên cứu và Phát triển toàn bộ.

Các công nghệ quang phổ mới cắt giảm chi phí vận hành như thế nào

04/12/2015

Các công nghệ tiên tiến được thiết kế đặc biệt cho quang phổ kế hiện đại ngày nay giúp cắt giảm chi phí vận hành và nâng cao năng suất.

Nghiên cứu hành vi của vi khuẩn trong chuyển động bằng phương pháp định lượng - Kỳ cuối

23/11/2015

Kỳ cuối: Đo lường các lực được tạo ra bởi vi khuẩn

Hóa học xanh

21/10/2015

Các chuyên gia đang cân nhắc về sự lựa chọn biện pháp xanh đáng tin cậy mà an toàn cho môi trường và tiết kiệm tiền bạc.

Nghiên cứu hành vi của vi khuẩn trong chuyển động bằng phương pháp định lượng - Kỳ 3

21/10/2015

Kỳ 3: Phát hiện số lượng nhỏ vi khuẩn trong các bệnh lây nhiễm Các kỹ thuật cổ điển và mới được cập nhật giúp các nhà vi sinh học tiến gần hơn đến đề tài nghiên cứu và định lượng được.