Số điện thoại: 024 6683 9670
[Vietnamese]
[English]

AoV.5.23.95: Chất chống oxy hóa trong thức ăn bổ sung (Ethoxyquin)

Mã số: AoV.5.23.95

Thời gian: 01/03/2023

Lĩnh vực: Hóa học

Phí tham gia: 2,000,000 đ

Nền mẫu

  • Thức ăn bổ sung

Chỉ tiêu

  • Ethoxyquin*

Loại chương trình

  • Định lượng

Đăng ký thử nghiệm thành thạo